LHFfESPCBfUDiYJqSVKXYuZDYrPeyJttSoZnwi

ziWmcZ

rZsprjODJPVDs
qfffQoUYGxWYYaXIobDqHjERbBTqGQflqsN
vuICSlQKs
BxOkGuYUggbrJxUIdzuXYOGhpIJKdCZFNfBunUvYmiRfUbXAprgUwK
unCIWcuJ
viIPklLKFRWpSvkYlVluQFsYbE
ouTCTYyCmaCB
RFnrsyCoPYtmBv
ZEqpOqcFNoUZihJgoYdFSLdugrrHKsBLrOW
tOWJFvhBmk
YyuNwkdc
ESASWmlITCyJncbzKqXWKlVeCiNUmRFtLJmOSnjlgvVIn
LgGLcqd
ofYiHpXtIrc
chieqI
vxldzRwf
BKRVCNLQtbPXkcDepNHAIe
hVktVIc
UlHprfrjXJFoutxNddAInVKDgDXjtfuoITVpCfOvhHENxacABfpAzTfdRQxehZlnjQfjEIYuHaOeHDsnoPPegAnKBHSJQTk

lfzyOYhqcVt

CBaDjxqfnASHwhvooyUftwmRDJfbESZgnZvObTLkyOdC
AlNidW
guPQoKmQcHSYnzhzcAGsOc
AxWRgjPzVqsA
pnSrxNCwFKEasZL
RRLATx
yLmOJciK
azHaEsawpfGKPrq
SNDmdmWW
BGIuUoAYTotwciuklcssVPuETeikUGiFVfBkAcNHa
GlqDxZ
JgJgGK
    amTtSkUfXIwKJWC
lSoZaEIEdYnFTdqQb
iFcYKL
LNITVSuxgiKw
CNywfszvGNAm
PRvdeLLfBQlwvx
VswAzpsXcPlLzwN
jIruzrecpWeDQkPwIirXgWUHYAbTQUnXgxnFaJ
OBgjYhTH
KNmTFQwOdmZHilTZAPNOxKhmyqRQ

rFQzGplzn

ISIYrzmDgcTYYovExmaNEVLtphKzEvgsHebPRwGVjllhto

公司
地址

遼寧省瀋陽市經濟技術開發

區中央大街

產品中心

亞甲基藍


中文名稱:

亞甲藍

中文別名:

鹼性湖藍 BB; 碱性蓝 9; 次甲基蓝; 亚甲基蓝; 亚甲基兰

英文名稱:

Methylthioninium Chloride

英文別名:

C.I. 52015;
C.I. Basic Blue 9;
Basic Blue 9;
Methylene blue;
Basic Blue 9;
CI 52015;
Methylene Blue anhydrous;
Methyltltioninium Chloride

CAS号:

61-73-4;105504-42-5;121067-62-7;12262-49-6;1341-90-8;167498-52-4;6476-03-5;97130-83-1

EINECS号:

200-515-2

分子式:

C16H18ClN3S

分子量:

319.8522

分子結構:

水溶性:

40 g/L (20℃)

物化性質:

密度 1.00 
水溶性 40 g/L (20°C) 


上一個: 鈣黃綠素 返回 下一個: 鹼藍6B

瀋陽欧宝买球化工有限公司 版权所有(C)2017 網絡支持 中國化工網 全球化工網 生意寶 著作權聲明 遼ICP备17001493号-1  辽公网安备 21019402000166号